S:t Erik
Du kan använda olika styrka på din identifiering. Den starkaste är att använda ett s.k. hårt certifikat
i form av ett Smartcard. Med ett certifikat så kan Du inte bara säkra din identitet utan också kryptera
ditt data så att det inte kan läsas av utomstående personer och Du kan bevisa äktheten i din
information med din digitala signatur.

Har du problem med inloggningen, kontakta Din IT-samordnare på förvaltningen. Har du frågor
angående LISA Självservice, kontakta Din lokala administratör på förvaltningen.


Alt 1: Logga in med SMS-engångslösenord Normal inloggning för dig som bara vill administrera dina egna uppgifter.

Krav utöver grundkrav: Användarkonto i
St Erik Net + Din mobiltelefon måste vara
tillgänglig.


Alt 2: Logga in med Smartcard För dig som vill administrera andras uppgifter.

Krav utöver grundkrav: Du måste ha ditt kort
instoppat i en kortläsare som är installerad
på din dator.
 OBS! Identifieringen sköts av webbläsaren och
kan därför vara på engelska.Grundkrav: Oavsett inloggningsmetod så gäller att du måste...
...ha ett användarkonto i ID-portalen
...vara ansluten till Internet
...använda en webbläsare som stöder 128 bitars kryptering. Nyare versioner av exempelvis Internet
Explorer (v5.5-) och Netscape (v4.73-) gör det liksom Firefox i amerikansk version. Saknar
webbläsaren stöd så går den oftast att uppgradera.